Business Life Dergisi : Bir OHAL’den Fayda Çıkartmak.. 01.09.2016

2016_09_01_Business Life_S32_Tam_Sayfa2016_09_01_Business Life_S32_Tam_Sayfa (1)

BİR OHAL’DEN FAYDA ÇIKARTMAK..

İFLAS ERTELEME KANUNU İLE İHTİYACI OLAN VEYA OLMAYAN PEK ÇOK FİRMA İFLAS ERTELEME TALEBİNDE BULUNMUŞ VE BU KONUYU SUİSTİMAL ETMİŞTİ. OHAL DÜZENLEMESİYLE YENİ MAĞDURİYETLER ÖNLENMİŞ OLDU.

Ülke olarak kötü bir süreçten geçtik ve çok çabuk silkelenerek krize dönüşecek bu durumu sakın bir şekilde atlattık, özellikle OHAL ilan edilmesinin bunda büyük payının olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Durumu bu kadar ağrısız atlatmamızda OHAL İlan edilmesinin yanı sıra siyasetçilerin kararlı duruşları da etkili oldu. Bazı kesimler OHAL kararının alınmasının gereksiz olduğunu düşündü ve bu karara şüphe ile yaklaştı. Hatta yanlış kullanılabileceği konusunda kaygılar taşıdıklarını bile dile getirdiler. Fakat zamanla uygulamaların sağlıklı şekilde ilerlemesi ve yapılan doğru hareketler bu kaygıların azalmasını sağladı. Görüldü ki bugüne kadar OHAL kapsamında alınan tüm kararlar hem ekonomik hem de siyasi açıdan oldukça olumlu sonuçlar doğurdu. Çıkartılan KHK’ler ile hem ekonomik anlamda yanlış kararların verilmesine engel olundu ve bu sayede büyük zararların oluşmasının önüne geçildi hem de olası tehlikeleri bertaraf etmekte daha hızlı kararlar alınması sağlandı. OHAL kapsamında çıkartılan KHK’lerin en çok konuşulanı iflas erteleme taleplerinin durdurulmasına ilişkin olanı. Bundan birkaç ay önce iflas ertelemenin suistimal edilen bir konu olduğunu belirtmiş ve çeşitli yasalarla bunların kötü niyetli olanlarının engellenmesi yönünde çalışmalar yapılmasını istemiştik. Kamuoyunda da bu yönde baskılar oluşması sonrasında hükümetimiz tarafından bir dizi yasal önlemler alınması konusunda çalışmalar başlatılmış ve kanunlaşması yönünde adımlar atılmıştı. Fakat alınan bu tedbirler henüz hayata geçirilemeden 15 Temmuz darbe girişimi olmuştu.

GERÇEKTEN ZOR DURUMDA OLAN FİRMALARA DA HAKSIZLIK

OHAL’den önce yürürlükte olan İflas Erteleme Kanunu ile ihtiyacı olan veya olmayan pek çok firma iflas erteleme talebinde bulunmuş ve bu konuyu suistimal etmiştir. Bunu yaparken aslında gerçekten bu duruma ihtiyacı olan firmaların nasıl zor durumda kalacağını da çok fazla umursamamıştır. Kötü yönetimler, gereksiz harcamalar, erken alınmayan tedbirler, nakit akışının iyi yönetilememesi ve en önemlisi tahsilat becerisinin olmayışı sonucu gecikmiş alacakların tahsil edilememesi firmaları iflas etme derecesine getirmiştir. Oysaki zamanında alınacak tedbirler ile bu durum çok daha erkenden fark edilebilir ve önlemler alınabilirdi.

İFLAS ERTELEME İLE İLGİLİ KHK KİMLERİ ETKİLİYOR?

Bu kanunun çıkmasından sonra özellikle herkesin merak ettiği bir konu da bu kararname öncesi verilen başvuruların bundan etkilenip etkilenmeyeceği. Ağustos ayının başında çıkartılan KHK’deki düzenlemeler, kararnamenin ilan edildiği tarihten ‘önce’ iflas erteleme başvurusunu yapmış veya kararı verilmiş şirketleri etkilemeyecek. Elbette daha önce kararı verilmiş veya iflas erteleme başvurusunu yapmış olan şirketlerin talepleri karşılanmaya ve süreçleri işletilmeye devam edecek. Bu düzenleme tam olarak OHAL süresince ‘yeni başvuruların yapılmasını engellemeye yönelik bir nitelik taşımakta. Böylece ülkemize zarar vermek için kurulmuş olan FETÖ/ PDY terör örgütüne maddi anlamda destek sağlayan firmaların kanundaki bu boşluktan yararlanarak önlemler almasının da önüne geçilmiş olacak.

MAĞDURİYET HER DURUMDA OLASIDIR, FAKAT…

OHAL kapsamında çıkartılan ilgili KHK’den önce, iflas erteleme başvurularının alınmasında ve bu yönde devam edilen davalarda hiçbir mağduriyetin yaşanmadığını söylemek çok iyi ihtimalle saflık olur. Özellikle kanundan önce kötü niyetli firmaların kendilerini alacaklılarından kurtarmak için bu yola başvurması ile başvuran şirketten alacağı olan diğer kurum ve kişilerin de mağdur olmasına sebep olmuştu. Zincirin bir halkası olan bu şirketlerden de alacaklı olan şirketlerinde etkilendiğini düşünürsek bunun sadece tek bir halka olmadığını aslında beraberinde pek çok firmayı da etkileyen bir süreç olduğunu görebiliriz. Sadece bu yüzden bile bu kanuna sıcak bakmamak ve çok iyi alınmış bir karar dememek haksızlık olur. Zira bu kanunla birlikte pek çok firmanın rahat bir nefes alması sağlandı.

KHK İLE AMAÇLANAN NE PEKİ?

Bir kaç paragraf yukarıda belirttiğim “neden bu karar alındı bu kanun çıkartıldı?” konusuna biraz açıklık getireyim. Özellikle terör örgütü ile ilişkisi olan firmaların 15 Temmuzdan sonra ortak oldukları bu durumdan zarar görmeden sıyrılmak için çeşitli yollara başvuracağı ve mal varlıklarını koruyabilme ihtimallerinin olabileceği aşikardı. Örneğin bu şirketleri kayyumla işbirliği içine girerek varlıklarım nakde çevirmeler veya başka kişilerin üzerine devredebilir veya asıl değerinin altında satış yapmaları gibi ihtimaller söz konusu olabilirdi. İşte bu KHK bu ve benzeri ihtimallerin önüne geçmek için çıkartıldı. Fakat bu kapsamda çok önemli olan bir husus daha var oda OHAL süresi boyunca hangi şirketlerin FETÖ ile ilişkisinin olduğunun sağlıklı olarak araştırılması ve herhangi bir mağduriyet yaratmadan bu şirketlerin doğru tespit edilmesi konusu. Bu sebeple İflas ertelemeye başvurma ihtiyacı duyan iyi niyetli dediğimiz şirketlerin de bu kararı (KHK) yorumlarken, ülke çıkarlarını, kendi ticari kaygılarının üstüne tutması gerekmekte. Netice olarak ülkemize darbe girişiminde bulunan bir terör örgütü ile karşı karşıyayız ve onunla ilişkili şirketlerin gücünü zayıflatmak, finans kaynaklarını kurutmak ve olası suistimallerden faydalanmalarını engellemek, öncelikli amaç. Elbette kararnamenin OHAL bitiminden sonra, iflas erteleme başvurularını engellemeyecek olmasını bilmek bu iyi niyetli ama iflas erteleme ihtiyacı hisseden şirketlerinde kısa ve geçici süreli bu sabrı göstermesini kolaylaştıracaktır. Son söz olarak şirketlerin bu OHAL döneminde biraz daha içe dönerek kendilerini dinlemesi ve nerede hata yaptıklarını görmeleri gerekmektedir. Kötü durumda olan fakat iflas erteleme isteyemeyen firmalar belki de hayata tutunmaları için bir fırsat sayılabilecek bu dönemi nerede yanlış yaptıklarını bulmak ve bir danışmandan tavsiyeler almakla geçirirlerse belki de firmalarını yeniden ayağa kaldırabilirler.