Borç Tahsilatı; Inkaso hizmetleri !

Başarılı bir alacak yönetimiyle firmaların nakit akışı hızlanır ve faaliyet alanlarındaki rekabet gücü artar. Titiz ve çözüm odaklı bir çalışmayı gerektiren alacak yönetimi finansal planlamalarda büyük bir öneme sahiptir.nn
Alacakların hukuki yöntemlere başvurmadan, uzlaşma (inkaso) yoluyla tahsili, ülkemizde henüz fazla bilgi sahibi olunmayan ve gelişmekte olan bir sektör durumundadır. Tüm dünya ülkelerinde sıklıkla kullanılmakta olan hukuki süreç öncesi alacak yönetimi sayesinde maliyetler minimuma inmektedir. Yasal takip başlatılması durumunda doğacak sonuçlar ve maliyetler göz önünde bulundurulduğunda, inkaso hizmetleri;
borcun yeniden yapılandırması,
malların iadesi veya hizmetin durdurulması,
ödeme planı çıkartılması ve takibi,
vade kolaylıklarının sağlanması,
gibi çok daha özgün ve pratik çözümler sunulmaktadır. Türk firmalarının günden güne artan dış ticaret hacimleriyle birlikte de uluslararası alacak yönetimi de büyük önem kazanmaktadır.

Category: Genel
Previous Post
Etkin Tahsilat Eğitimi
Next Post
Alacak Yönetimi ve Yasal Süreç Yönetimi;