Kişisel Veriler, Zorlu Bir Alan

Son dönemde, Avrupa Adalet Mahkemesinin Google’ın Mario Costeja González’ e ait kişisel bilgileri tüm veri tabanında silmesi yönünde verdiği karar, beraberinde sansür, kişisel hayatın gizliliği